2/2020 Robert Musil, Marek Stašek...........


Esej o básni

Charles Baudelaire: Balkon (přeložil Jaroslav Haasz)
Eva Blinková Pelánová: Lyrika mezi pomíjivostí a ideálem

Kontext

Alena Dvořáková: Noční příběhy zhoubné nenasytnosti (Ke Sběru důkazů Martina MacInnese)
Příběh jednoho rukopisu (přeložila Zuzana Augustová)
Zuzana Augustová: K Fritzi Zornovi a Adolfu Muschgovi
Aleš Roleček: Haec est cymba qua tuti vehimur (K jedné iluminaci v Hitdině kodexu)

Rozhovor

„Na každé věci dělám tak dlouho, až vím, že lépe to nedokážu“ (S Markem Staškem o Sudoměřicích a Bechyni, slečně Fifi, Alfrédu Radokovi, Francii šedesátých let a Edici současné české poezie) (připravil Jan Šulc)
Marek Stašek: „Koruny kaštanů s lepkavými květy“ (básně)

Nova et vetera

Jakub Řehák: Vyjasňování (Básně pro příležitost)
Pavel Novotný: Doádia
Johannes van der Sluis: Dopis mému otci (Sto let poté) (přeložili Silvie Malinovská a Wim Barends)
Radovan Charvát: Sebaldovy eseje
W. G. Sebald: Snové textury (Malá poznámka k Nabokovovi) (přeložil Radovan Charvát)
W. G. Sebald: Monuments musicaux (přeložil Radovan Charvát)

Bagately Jiřího Zizlera

O Dobrém díle Miloše Doležala, Řádu tvaru Tomáše Kubíčka, Poezii ve dvojím ohni Justina Quinna, Krátké básni Zdeňka Volfa a Sádrové hlavě jiné Marie Kateřiny Bolechové

Robert Musil

Martin Pokorný: Once more, without feeling (Editorial)
Karl Corino: „Jednotný byl jen v hloubi“
Adolf Frisé: Vlastní svět
Věda a básnictví (Z Musilových podkladů k nedokončené stati)
„Na čem pracujete?“ Rozhovor R. Musila s Oskarem M. Fontanou
Robert Musil: Dobro v literatuře
Karl Corino: Převracející se vnímání
Wolfdietrich Rasch: Vyslovitelnost a románová forma
„Nejsem stoupencem formálních novot“ (Dopis Roberta Musila Waltheru Petrymu ze 4. března 1931)
„Nemusím Ti nic vykládat“ (Dopis Roberta Musila Johannesu von Alleschovi z 15. března 1931)
„Velkolepý účin!“ (Reklama na druhý díl Muže bez vlastností)
Robert Musil: Expozé druhého svazku
Robert Musil: Pocit a chování (Z konceptů II. dílu)
Robert Musil: Poznámky k nedopsané závěti
Zápisky k politice a literatuře (Z deníků Roberta Musila)
Robert Musil: Náčrty závěru Muže bez vlastností (Koncepty z pozůstalosti)
Adolf Frisé: Román a esej
Martin Pokorný: Intelekt a naivita: pokus o Muže bez vlastností

Čínské bistro Zuzany Li

S Ning Kchenem o malovaných plackách, tibetském pastevci s jačíma očima, strachu pod klenbou v Jižní dlouhé ulici, kruhové ženě, drnkajícím jezeru a solidaritě proti cenzuře

Glosy historické Martina Nodla (LXXV)

O Státě, který zklamal, nacistické kulturní politice v protektorátu, Pražském hradu na cestě ke komunistické utopii a Století Ústavu pro dějiny umění na FF UK

Pod čarou

Jakub Řehák: Za Petrem Králem (4. 9. 1941 – 17. 6. 2020)
Ladislav Nagy: Reprezentativní výbor Eliotovy esejistiky (T. S. Eliota Křesťan – kritik – básník)
Marta Pató: Pevný bod (Pétera Esterházyho Deník se sl. Inivkou)
Martin Bedřich: Prostě ty tři sta let staré texty jenom číst (Bůh mně ústa má otevříti může – Výbor z českých nedělních postil prvních dvou třetin 18. století)
Vratislav Färber: Retúr k Huchelovi a Tučkovi (Petera Huchela Dvanáct nocí a Silnice silnice a Ondřeje Tučka Obrataň a Celou noc velmi silně štěbetalo vodní ptactvo)
Adéla Petruželková: Textologie, svěřenky a bratr (Michaela Špirita Textologie dnes, Jana Hanče Zanechané listy)
Věra Menclová: Česká detektivka se dočkala (Michala Jareše a Pavla Mandyse Dějiny české detektivky)
Zdeněk A. Eminger: O křesťanském zápasu, který trvá (Petra Placáka Křesťanský zápas o českou věc)
Roman Polách: O čem nelze mluvit, tam lze hledat škvíry (Michala Rataje a Jaromíra Typlta Zaškrábnutí)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!