2/2021 Lispectorová, Bílá hora: 400 let...........


Esej o básni

Zbigniew Herbert: Dvě krůpěje (přeložila Vlasta Dvořáčková)
Jakub Hankiewicz: Čas růží

Kontext

Xavier Galmiche: Obouručný Petr Král na poetické šachovnici (přeložila Eva Blinková Pelánová)
Milan Děžinský: Klenba za klenbou (Knižní pól)
Alena Dvořáková: Co nelze zachránit jinak než vyprávěním (Conora O’Callaghana Nejsme z tohoto světa a Francise Spufforda Světlo věčné)
Aleš Roleček: Ptactvo nebeské (Mistra Vyšebrodského oltáře Kristus na hoře Olivetské)

Rozhovor

S Janou Štroblovou o ortelních básnících, literárních smečkách, časopisu Květen, dětských knížkách i tichém čtení, ale bez závěrečné odpovědi (připravil Jiří Pelán)
Jakub Synecký: „Příště si dáme schůzku v oblacích“

Nova et vetera

Pavel Kolmačka: Středa
Jakub Synecký: Minnesäng a romance
Ondřej Krochmalný: „Sníh kolem špatně milovaných srubů“
Guillevic: „K většímu mlčení“ (přeložili Benoît Meunier a Jakub Vaněk)
Benoit Meunier, Jakub Vaněk: Guillevicova holá řeč
Daniela Iwashita: Cestopis srdce (K ukázkám z rukopisu Heleny Kadečkové Život s Islandem)
Helena Kadečková: Život s Islandem

Bagately Jiřího Zizlera

O pamětech Burianových a Vackových, Děravém testamentu a Měsíci tak pošetile modrém Jany Štroblové, alternativních dějinách a Dylanových osmdesátinách

Bílá hora: 400 let

Jana Fantysová-Matějková: Bílá hora – 400 let (Editorial)
Jan Zdichynec: Bitva na Bílé hoře jako milník ve společenském, náboženském a politickém vývoji Českého království
Marie Tošnerová: Bílá hora a česká města
Michal Šroněk, Kateřina Horníčková: Proměna vizuality a uměleckého prostředí v Praze za třicetileté války
Vladimír Urbánek, Jan Zdichynec: Výklad stavovského povstání a jeho důsledků z pohledu současníků: exulantů, luteránů, katolíků
Eduard Maur: Bílá hora a barokní krajina

Čínské bistro Zuzany Li

O voze a o koze, mnohoznačnosti čínštiny, úspěšném dohazovači a o čínském rytíři Donu Quijotovi

Clarice Lispectorová

Šárka Grauová: Editorial
Clarice Lispectorová: Slípka
Clarice Lispectorová: Následování růže
Clarice Lispectorová: Rozdílení chlebů
Clarice Lispectorová: Mineiřánek
Benedito Nunes: Mystický itinerář G. H.
Clarice Lispectorová: Utrpení podle G. H.
Clarice Lispectorová: „Žít a psát“ (Novinové články a sloupky)
Olga Borelliová: Clarice Lispectorová. Nástin možného portrétu

Ivan Schneedorfer (1937–2021)

Ivan Schneedorfer: Chrlení slov
Josef Hrdlička: Pozorovatel míjení (Ivanu Schneedorferovi)
„Ač jste za mořem a za nejednou horou, jste mi stále nablízku“ (Z dopisů Ivana Schneedorfera a Emila Juliše)
Jan Šulc: O Ivanu Schneedorferovi

Glosy historické Martina Nodla LXXIX

Martin Nodl: O Eneáši Silviovi alias Piovi II. a víře i nevíře ve stínu továrních komínů

Pod čarou

Alena Dvořáková: Na sklonku jednoho léta (Brandona Taylora Skutečný život)
Luděk Lukuvka: Zazpívej horskej hřeben (Garyho Snydera Mýty a texty)
Vratislav Färber: Retúr k Bironovi (Tadeáše Birona Haraburdí)
Marta Ljubková: Kritika jako elementární zájem o společnou věc (Marka Fishera Ako písať o divadle)
Blanka Kostřicová: Radostná zvěst Setonova (Pavla Hoška Evangelium lesní moudrosti)
Zdeněk A. Eminger: Nečekejte… (Sváti Karáska Boží trouba)
Rita Kindlerová: Dobrodruhem z donucení (Vladimíra Prokopa Jiří Wowk – dobrodruh z donucení)
Michal Arnot: Pád carské říše (Michaila Zygara Říše musí zemřít)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!