1/2022 Severní Katalánsko, Ukrajina...........


Esej o básni

E. F. Burian: Z pudřenky vzlétli bělásci
Michal Jareš: Čistě milostná báseň

Kontext

James Joyce: Defoeův realismus (přeložil Martin Pokorný)
Martin Pokorný: Zveřejněním přednášky Jamese Joyce…
Alena Dvořáková: Děsivé disharmonie (Nad povídkami o umělcích Honorého de Balzaca)
Pavel Novotný: K jednotlivým kompozicím libereckého Semestru experimentální tvorby
Aleš Roleček: Goyův Autoportrét s doktorem Arrietou aneb Ex voto

Rozhovor/Anketa

„Dokážu se nanejvýš modlit za zdar našich zbraní“ (Ukrajinští a běloruští básníci o válce) (Aleś Plotka, Siarhej Prylucki, Alexandr Mocar, Váno Krueger, Olena Stepanenko, Daryna Hladun, Ella Jevtušenko, Ija Kiva, Lesyk Panasjuk, Oleh Kocarev)

Nova et vetera

Ivan Wernisch: Kornout kyselýho zelí
Ivan Palacký: V Brně jsou škody tajné
Petr Fabian: Jdu jenom kolem
Pavel Novotný: Procedura
Jakub Vaněk: Jom ha-šoa (/Ukradená/ báseň křiku)
Arthur Rimbaud: „Za láskou, ólala, mě vedly všechny cesty“ (přeložil Jiří Pelán)
Jiří Pelán: Arthur Rimbaud v české kultuře
Krystian Lupa: Při hledání materiálu: Weiner a další… (přeložil Lukáš Jiřička)
Lukáš Jiřička: K weinerovskému laboratornímu zkoušení Krystiana Lupy

Bagately Jiřího Zizlera

O nakladatelských pamětech Laichterových, Tundře a smrti Martina Ryšavého, Franzově a Reynkově korespondenci a dvou toufarianách Miloše Doležala

Severní Katalánsko

Vít Pokorný: Katalánsko s přívlastkem
Henri Frère: Maillolovy rozmluvy
Josep Sebastià Pons: Básně pro Elenu
Sébastien Frère: Josep Sebastià Pons, malíř a básník
Jordi Pere Cerdà: Jak cvrček ztracený v maliní
Jep Gouzy: Sága lásky
Joan-Pere Sunyer: Opět zavládne jaro

Okus Ondřeje Koupila 1: jaro

Jaro

Glosy historické Martina Nodla LXXXII

O dvou nových svazcích karolinské ediční řady Medievistika a Turnaji víry

Pod čarou

Alena Dvořáková: Sever proti Jihu (Nad novými prózami Jan Carsonové a Claire Keeganové)
Jakub Hankiewicz: Indiánské mnohohlasí (Tommyho Orangea Tam tam)
Alena Dvořáková: Daleko od ráje (Hanyi Yanagihary To Paradise)
Nikola Mizerová: Humanista automat (Juana Filloye Op Oloop)
Adéla Petruželková: Mezi prvoválečným deníkem a beletrií (Ernsta Jüngera V bouřích ocele a Válečný deník 1914–1918)
Nikola Mizerová: Člověk-stroj (Juli Zeh Ve jménu Metody)
Zdeněk A. Eminger: Nepoddá se lehce… (Václava Vokolka Krajiny zjevení)
Aneta Hauznerová: Vrstvy a odlesky (Matěje Lipavského Genciána)
Jakub Lev Houdek: Hýkat lásku teplotních rozdílů planet (Mariky Mariewicz Polynésie)
Vratislav Färber: Retúr k Rajchmanovi
Tereza Knotová: Machovcova summa (Martina Machovce K interpretaci české podzemní a undergroundové literatury 1948–1989)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!