3/2022 Polsko a romatismus, Jorgos Seferis...........


Esej o básni

Milada Součková: Dušičky – All Souls
Alfrun Kliemsová: Mouches volantes (přeložila Nikola Mizerová)

Kontext

Hana Ulmanová: Úskalí americké multikultury a autofikce (Nad prózou Oceana Vuonga Na zemi jsme na okamžik nádherní)
Pavel Klusák: V lepším případě na tobě vyroste houba (Knižní pól)
Jaromír Typlt: Tehdy netehdy (k fotografiím Jaromíra Čejky)
Jaromír Čejka: Sedmdesátky
Aleš Roleček: Die Grosse Stille (Zurbaránův Svatý Hugo v refektáři kartuziánů)

Rozhovor

„Svět je dobrá báseň“ (S Petrem Františkem Burdou o práci v domově důchodců, devadesátých letech, Jaroslavu Eriku Fričovi, Ars poetice, tajemných synchronicitách a transkulturalitě) (připravil Miloš Zapletal)

Nova et vetera

Václav Jamek: Revitalizované texty
Dagmar Urbánková: Dopisy Palamutovi
Stanislav Kolář: Ještě naposled
Joy Williamsová: Lu-Lu (přeložila Alena Dvořáková)
Joy Williamsová: Mateřská buňka (přeložila Alena Dvořáková)
Joy Williamsová: Srube srube (přeložila Alena Dvořáková)
Alena Dvořáková: Americká prozaička, esejistka a novinářka Joy Williamsová
„Milý doktore Unselde – Milý pane Bernharde“ (Z korespondence mezi ředitelem nakladatelství Suhrkamp Siegfriedem Unseldem a Thomasem Bernhardem) (přeložil a komentoval Radovan Charvát)

Bagately Jiřího Zizlera

O Opiu poezie, Noci s Holanem Michaela Třeštíka, jungovských esejích Stanislava Komárka, korespondenci Jakuba Demla s Jaroslavem Durychem a básnických knihách Romana Szpuka a Vratislava Färbera

Polsko a romantismus

Lucie Zakopalová: Polská romantická vzpoura a vzpoura proti romantismu
„Mickiewicz otevřel jiný svět pro čtenáře znuděné klasicistní literaturou“ (S Olafem Krysowským o Mickiewiczových Baladách a romancích, vztazích Poláků a Ukrajinců a polském mesianismu) (připravila Lucie Zakopalová)
Maria Janion: Polští romantici, rouhavé obřady a znepokojivé slovanství
Marek Bieńczyk: Rozetnutí Polluxe existence a Castora vlasti
Krzysztof Siwczyk: Nedokonaný romantismus
„S vírou v mýty se žije lehčeji“ (S Joannou Goszczyńskou o polském a českém romantismu, Mickiewiczovi v Praze a Máchovi) (připravila Lucie Zakopalová)
Jiří Trávníček: Polský romantismus… na pozadí českého (Poznámky)

Okus Ondřeje Koupila 3: suchá podzim


Jorgos Seferis

Jorgos Seferis: Král z Asiny (přeložil Vojtěch Hladký)
Jorgos Seferis: „Král z Asiny upoutal moji pozornost…“ (přeložil Vojtěch Hladký)
Yves Bonnefoy: Jméno krále z Asiny (přeložil Jiří Pelán)
Jiří Pelán: K básnickému a esejistickému dílu Yvese Bonnefoye
Jorgos Seferis: Z příležitostných básní (Cvičný sešit II) (přeložil Vojtěch Hladký)
Vojtěch Hladký: K Seferisovu dílu

Glosy historické Martina Nodla (LXXXIV)

O filmu Jan Žižka, dvanáctém Sjezdu českých historiků a dvou knihách o kněžně Ludmile

Pod čarou

Marta Ljubková: Třikrát z Hostu a dost (Jiřího Maršálka Lenost, Vratislava Maňáka Smrt staré Maši, Viktora Špačka Čistý skromný život)
Jakub Hankiewicz: Zamrzlá historie (Jaceka Dukaje Led)
Nikola Mizerová: Heinrich Böll a srpen 68 (Heinricha Bölla Tank mířil na Kafku)
Vratislav Färber: Retúr k Tomáškovi (Tomáše Tomáška Sedimenty Magmatity; Vědra; Bastiony Kasematy
Martin Bedřich: Moravopisná očekávání (Tomáše Pešiny z Čechorodu Prodromus Moravographiae)
Zdeněk A. Eminger: Číst Pleskota (Josefa Pleskota Rozhovory 1989–2019)
Blanka Kostřicová: Proměny a konstanty (Proměny světa)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!