4/2022 Literatura srbské Lužice, J. L. Fischer...........


Esej o básni

Kito Lorenc: Písně ze Slepa
Lukáš Novosad: Popis jednoho pátrání

Kontext

Zuzana Říhová: K Eliotově Pusté zemi (v české meziválečné literatuře)
Alena Dvořáková: Hovězí si meleme sami (O jednom motivu v románech Kazua Ishigura a Osamu Dazaie)
Michal Rataj: Hudební skladatel jako zvukový architekt veřejného prostoru (Profesorská přednáška)
Aleš Roleček: Ve víru zvěstování (Zvěstování Guida da Siena)

Rozhovor

„Možná i maratonec“ (S Ťia Pching-wa o identitách, jazyku, cenzuře, vztahu k venkovu a dnešní Západní metropoli) (připravila Zuzana Li)

Nova et vetera

Pavel Novotný: Na patnáctým poledníku
Josef Hrdlička: O změnách situace
Helmuth Kajzar: Sebeobrana. Magický manifest (přeložil Lukáš Jiřička)
Lukáš Jiřička: Člověk-pohraničí (O tvorbě dramatika Helmuta Kajzara)
Johanna Kaplanová: Ztráta paměti je pouze dočasná
Hana Ulmanová: Vhled paradoxně sžíravý i soucitný (K životu a tvorbě Johanny Kaplanové)

Bagately Jiřího Zizlera

O denících a korespondenci Zbyňka Havlíčka, Rozhovorech Vladimíra Merty, Člověku jménem Rour Ondřeje Vaculíka, Hláskové instrumentaci v poezii Vladimíra Holana a uchvácení Buninem

Literatura srbské Lužice

Lukáš Novosad: Sláva beznaděje (Editorial)
Jurij Koch: Chlapče, zapomněl jsem ti něco říct (přeložil Milan Hrabal)
Benedikt Dyrlich: Józef (přeložil Kryštof Peršín)
Fryco Libo: Pohádka dávných časů (přeložil Radek Čermák)
Marja Krawcec: bylinky z hole (přeložil Radek Čermák)
Dorothea Šołćina: Modré kopretiny v ucháči (přeložil Milan Hrabal)
Timo Meškank: windisch hof oö (přeložil Radek Čermák)
Měrana Cušcyna: nit tvojí kůže (přeložila Alžběta Stančáková)
Milan Hrabal: Domluvená šifra

Okus Ondřeje Koupila 4: zima, příští

Okus Ondřeje Koupila 4: zima, příští

Josef Ludvík Fischer

Sylva Fischerová: O vyzařování a o tématu pro velkou epopej (Editorial)
„Aby mi to ještě nějaký čas alespoň tak myslilo, jak mi to myslí…“ (Anketní odpovědi J. L. Fischera)
Pavel Dostál: Fejeton za J. L. Fischera
Josef Zumr: S filozofem Josefem Ludvíkem Fischerem
Pavel Floss: Vzpomínky a meditace („Tak vy chcete vědět, co je to ona P. T. skutečnost?“)
Karel Floss: Postřehy k JLF (Úděl filozofa v magické Olomouci)
Milan Sobotka: Jakýsi nový Sókratés (Filozofický rozhovor před smrtí)
Sylva Fischerová: Ještě dnes vidím to ráno
Viola Fischerová: Otci
Jan Šulc: Poznámka k vydávání Výboru z díla Josefa Ludvíka Fischera
Josef Ludvík Fischer: Zrcadlo doby

Glosy historické Martina Nodla LXXXV

O knižních rozhovorech s historiky, Mikuláši Teichovi a jeho století a Pirjevcově Titovi

Pod čarou

Nikola Mizerová: Hledání vraha ve vlastní rodině (Maxima Billera Šest kufrů)
Jakub Hankiewicz: Existenciální bloudění (Krzysztofa Siwczyka Na protnutí artérií)
Blanka Kostřicová: Jedna skutečnost Karla Čapka (Karla Čapka Počtení i počteníčko)
Vratislav Färber: Retúr k Plameni (Plamen: edice současné zahraniční poezie)
Miroslav Olšovský: Literatura jako otázka. Nad Studiemi z komparatistiky a čínské literatury Oldřicha Krále
Zdeněk A. Eminger: O hodnotách, dobru a zlu (Michala Janaty Voda a diamanty)
Michal Arnot: (Ne)přepisování dějin (Přepište dějiny)
Rita Kindlerová: Dějiny Ukrajiny – stručná poznámka k jednomu „druhému vydání“ (Jana Rychlíka, Bohdana Zilynského, Paula R. Magocsiho Dějiny Ukrajiny)
Zdeněk A. Eminger: Živý svět Bible (Věry Tydlitátové Zvířata v Hebrejské bibli a židovské tradici)
Radek Lunga: Hrob Maxe Broda v Tel Avivu
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!