4/2023 Jan Vladislav, Magdalena Blaževićová ...........


Esej o básni

Frank OʼHara: Vítr
Martin Smolka: Oblá báseň

Kontext

Alena Dvořáková: Hodně nepravděpodobné zvíře (Nad Švank-Mayers Bilderlexikonem)
Jakub Češka: Soumrak Evropy (Ke knize Milana Kundery Unesený Západ)
Catherine Ébert-Zeminová: Plodná jistota nejistoty (nad sbírkou Miloslava Bařiny Úvozy, co nikam nevedou)
Aleš Roleček: Krásný Antikrist (Signorelliho Kázání a skutky Antikristovy v Orvietu)

Rozhovor

„Člověk v sobě nosí celý vesmír rozmanitých cest“ (S Pavlem Hozou o rodném kraji, ochutnávání míst, duchovních dobrodružstvích, gymnaziálních generacích a nelehce hledaných slovech) (připravil Jan Šulc)

Nova et vetera

Louise Glücková: „Taková nepatrná chybička“ (přeložila Tereza Marková Vlášková)
Tereza Marková Vlášková: Skrovná pocta Louise Glückové
„Být tak ve Whitmanově kapse“ (Básně Pat Schneiderové, Franka O’Hary, Marie Howeové, Jamese Wrighta, Seamuse Heaneyho, Louise Glückové, Charlese Wrighta, Joy Harjoové a Walta Whitmana v překladech Milana Děžinského)
Milan Děžinský: Překladatelský průchod básní
Miloš Šejn: Větve patří sem
Nathan Englander: Reb Kringle (přeložila Hana Ulmanová)
Hana Ulmanová: Specificky židovský ateista (K dílu Nathana Englandera)

Bagately Jiřího Zizlera

O novém románu Pavla Kolmačky, Helle Aleny Machoninové, Přibáňově Indexu a ’68 Publishers, Tiché poště mezi Bohemií a Buddhou, Temné tváři české literatury Joanny Goszcyńské a Bibliofilovi na cestách

Jan Vladislav

Michal Jareš: Jan Vladislav, stoletý
Jan Vladislav: Zemřel Henri Michaux
Jan Vladislav: Ještě jednou o Henri Michauxovi
Jan Vladislav: „Věřím, že hlavní mne
„Věřím, že hlavní mne teprve čeká“ (Korespondence Jana Vladislava s Ivanem Divišem)

Dramaturgický nářek Marty Ljubkové

Nad životem

Magdalena Blaževićová

Jakub Novosad: Autentický hlas současné hercegovské literatury
Magdalena Blaževićová: Ostřice (vše přeložil Jakub Novosad)
Magdalena Blaževićová: Granátové jablko
Magdalena Blaževićová: Čepice
Magdalena Blaževićová: Provaz
„Úkolem literatury není soudit, ale vyprávět“ (Rozhovor s Magdalenou Blaževićovou připravil Jakub Novosad)

Glosy historické Martina Nodla LXXXIX

O Burgundském státě Bertranda Schnerba a Primitivních rebelech Erika Hobsbawma

Pod čarou

Hana Ulmanová: Lynčování, divoký Západ a orientalismus pro yound adults (Jenny Tinghui Zhangové Pět Číňanů oběšených v Idahu)
Jakub Hankiewicz: Román o mizogynském kultu a západní kultuře (Olga Tokarczukové Empusion)
Jiří Zizler: Jsme tady, abychom četli (Olgy Tokarczukové Vnímavý vypravěč)
Nikola Mizerová: „Jen někdy prostě nechápu, o čem je řeč“ (Joachima B. Schmidta Kalmann)
Vít Kazmar: Kapitoly z moderní hispanoamerické literatury (Moderní hispanoamerická literatura)
Tereza Knotová: K chóru a disonanci literárních dějin (Chór a disonance)
Vratislav Färber: Retúr k Fischerové, Daníčkovi a Staňkovi
Blanka Kostřicová: Století Františka Wiendla (Jana Wiendla a Františka Wiendla Oplocený čas)
Zdeněk A. Eminger: Burtonův „melancholický“ traktát (Roberta Burtona Anatomie melancholie)
Klára Soukupová: Prometheův černý oheň (Benjamína Labatuta Strašlivá závrať)
Nikola Mizerová: Biografie Kurta Gödela (Stephena Budianského Na okraji rozumu)
Zdeněk A. Eminger: O čase a časovosti (Abrahama Joshuy Heschela Šabat)
V minulém čísle Souvislostí... (Errata)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!