PARAMETRY REKLAMY V SOUVISLOSTECH (2004)


Reklama s texty i obrázky

 

Dodávat v elektronické podobě:

Rozměry
celá strana na zrcadlo - š 113 × v 170 mm, celá strana na spad: 145 × 205 + 3mm spad na všechny strany
1/2 str.: š 113 × v 82,5 mm (na šířku) nebo v 170 × š 54 (na výšku - sloupek). Pozor: podklady nesmí obsahovat žádné tiskové značky!

Formát/typ souboru
Výhradně PDF verze 1.3 a 1.4 vč. kompletně vložených fontů (návod, jak připravit korektní pdf pro sazbu, najdete např. zde) či přímo normované pdfx1a.

Jiné formáty nutno konzultovat!

POZOR! Nepřijímáme obrázky stažené z webu (jpg), soubory ze sazecích programů (QuarkXP ap.) ani soubory z Corelu či obrázky „malované“ ve Wordu.

Filmy? Ne!

 

- vzhledem k výrobní technologii reklamy na filmech nepřijímáme, nutno dodat pdf dle parametrů uvedených výše

Kontakty

 

Podmínky inzerce v Souvislostech domluvíte s M. Valáškem, technické a grafické záležitosti s J. Krčem.