SHORT FICTION: šEST AUTOREK • Souvislosti 1/2019


Martin Pokorný, Daniela Theinová / „Třetím tematickým blokem…“ (editorial)


Dlouhý dech krátkých próz

(Editorial)

Třetím tematickým blokem, jenž nese označení Short fiction (viz čísla 3/2012 a 3/2015), pomyslný cyklus ukončujeme. Vybírali jsme z anglicky píšících autorek, od nichž doposud česky nic nevyšlo a pro něž povídky představují významnou či klíčovou část tvorby. Za těmito externími, takřka sociologickými kritérii se však skrývalo kritérium vnitřní: snažili jsme se představit svébytné pojetí krátkého narativu, které, jak se lze domnívat, má v anglicky psané literatuře přinejmenším jedno své ohnisko. Nezanedbatelným, ač jistě ne výhradním faktorem je přitom existence kvalitních časopisů s vysokou distribucí (na nezpochybnitelném prvním místě stojí The New Yorker), které pro povídkovou tvorbu poskytují pravidelný prostor, poskytují autorům podrobný lektorát a vyplácejí honoráře skýtající jistou míru tvůrčí svobody.

Autorky, jež jsme představili, zůstávají v Čechách mimo stránky Souvislostí neznámé; pouze Novozélanďanka Janet Frameová, jejíž tři krátké texty vřazujeme do nynějšího bloku, se k českému čtenáři současně dostává dvojsvazkem Sněhuláku, sněhuláku / Laguna v překladu Denise Molčanova (Dauphin 2019) a byl jí věnován tematický blok v Souvislostech 4/2012. Na Slovensku je situace jiná: zásluhou překladatelky Ani Ostrihoňové a jejího vlastního nakladatelství Inaque vyšly tituly Maeve Brennanové, Jamie Quatrové i Tessy Hadleyové. (Též například povídkový soubor Manuál pro uklízečky Lucie Berlinové, jehož české vydání je významnou událostí letošního roku a jejž lze k textům z našeho výboru žánrově přiřadit, vyšel slovensky "na téže adrese" již v roce 2016.)

Cílem nebylo představit anglicky psanou povídkovou tvorbu v celé její šíři, ale takříkajíc v určitém druhu její intenzity. Výběr je jistě zabarven ...preferencemi překladatelů, subjektivní nahodilosti se však střehl; k ujasnění scelující lin-

ky snad mohou napomoci žánrové reflexe, jež byly ke všem třem blokům přiřazeny.

V chronologickém pořádku byl náš výběr následující: Djuna Barnesová (1892-1982), Josephine Jacobsenová (1908-2003), Elizabeth Hardwicková (1916-2007), Maeve Brennanová (1917-1993), Mavis Gallantová (1922-2014), Janet Frameová (1924-2004), Joy Williamsová (1944), Mary Robisonová (1949), Tessa Hadleyová (1956), Lorrie Mooreová (1957), Maud Caseyová (1968), Jamie Quatrová (1970), Rivka Galchenová (1976), Jessie Greengrassová (1982).

Tematický blok sestavili Martin Pokorný a Daniela Theinová.

Magda Melichová (1993) vystudovala komparatistiku na FF UK, věnuje se vlastní tvorbě i překládání z angličtiny. Překlad pro Souvislosti je jejím prvním vykročením do povědomí veřejnosti.

Daniela Theinová (1970) překládá z angličtiny a irštiny, například romány Marilynne Ro...bin...sonové, Colma Tóibína a Kate Atkinsonové nebo poezii Aifric Mac Aodhaové a Biddy Jen...kinsonové.

Martin Pokorný (1973) přeložil mj. Vlny Virginie Woolfové (3. vyd., Odeon 2019), novelu Muriel Sparkové Nejlepší léta slečny Jean Brodieové (Prostor 2018), Příhody při shazování kůží Dylana Thomase (Rubato 2018) a U ptáků plavavých Flanna O`Briena (Rubato 2014).


>Na obsah
>Pošlete nám svůj komentář k tomuto článku
>Přímý odkaz na článek: http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=2368