1-2 (55-56) / 2003 Alexandr Stich, Světovka, Milovníci sloupů...........vše v pdf


Alexandr Stich

fotogalerie

A takový v tomhletom…
Vzpomínky na Alexandra Sticha (T. Berger, A. Catalano, M. Červenka, M.-E. Ducreux, A. Fidlerová, H. a F. Fröhlichovi, M. Gaži, E. Hajičová, J. Holý, J. Homoláč, M. Homolková, J. Janáčková, J. Januška, J. Kolár, O. Koupil, K. Kučera, I. Lutterer, J. Med, V. Menclová, K. Míková, P. Nejedlý, S. M. Newerkla, M. Nodl, T. Z. Orłoś, P. Ouředník, A. Petruželka, P. Preiss, M. C. Putna, R. Pynsent, E. Ryšavá, J. Schejbal, L. Svoboda, P. Šrámek, J. Tydlitát, Z. Tyl, O. Uličný, J. Vinkler, J. Vintr, V. Vlnas, A. Wildová Tosi, S. Wollman)
Světlem oděný Alexandr Stich (Lektorské posudky Seifertovy Světlem oděné) (V. Justl, J. Vohryzek, M. Špirit, J. Holý)
Alexandr Stich: Děkuji mnohokrát, že jste mě vyslechli
Alexandr Stich: Milý kolego Martine…
[pouze web] Fotogalerie

Světovka

ilustrační doprovod
A. Ginsberg, zasláno J. Zábranovi Zuzana Semínová: Počátky časopisu Světová literatura a angloameričtí autoři + přehled angloamerických autorů v SL
Josef Škvorecký: Světovka + audio s rozhovorem s JŠ (8 MB, mp3)
Byla to nejhezčí léta mého života (Rozhovor Zuzany Semínové a Martina Valáška s redaktorkou Evou Kondrysovou o „zlatých časech“ časopisu Světová literatura)
Anketa o Světovce v 50. a 60. letech (F. Fröhlich, J. Hiršal, J. Honzík, V. Justl, A. J. Liehm, L. a R. Pellarovi, A. Přidal, M. Zábranová)
Jan Zábrana: V posledních letech jsme nesáhli vedle (Dopis Evě Kondrysové o angloamerické poezii ve Světové literatuře)
Zákaz rozšiřování Světové literatury 3/1970

Milovníci sloupů

 
H. C. Artmann Paul Celan: Růže Nikoho (přeložil Miloš Tomasco)
H. C. Artmann: Zeleň jmelí dlí tiše (přeložili Bohumila Grögerová a Josef Hiršal)
Ilse Aichingerová: Krátké spojení (Básně a básně v próze) (přeložila Michaela Jacobsenová)
Ilse Aichingerová: Milovníci západních sloupů (přeložila Jitka Bodláková)
Michael Donhauser: Sedmnáct diptychů prózou (přeložila Michaela Jacobsenová)
Margret Kreidlová: Která žluť je ženského rodu? (přeložil Milan Tvrdík)
Wendelin Schmidt-Dengler: Patos nehybnosti (K rakouské „národní literatuře“) (přeložil Tomáš Dimter)

Literatura

 

V. Jamek Václav Jamek: Muž, který se nikdy nesmál
Milan Dvořák: Proč a jak se dělal nový český překlad Evžena Oněgina
Josef Fulka: Foucault, nový archivář
Leslie A. Fiedler: Archetyp a signatura (přeložil Petr Onufer)
Leslie Fiedler: Kdo to byl Leslie A. Fiedler? (přeložil Petr Onufer)
Petr Onufer: Kdo je Leslie Fiedler?
Štěpán Nosek: Irské zprávy o střední Evropě
Daniela Furthnerová: Třináctá komnata (Soudobé irské básnířky)
Jizvy na něžných místech (Antologie irských básnířek: Kerry Hardieová, Biddy Jenkinsonová, Eavan Bolandová, Mary O´Malleyová, Medbh McGuckianová, Moya Cannonová, Nuala Ní Dhomhnaillová, Eiléan Ní Chuilleanáinová) (přeložila Daniela Furthnerová)
Justin Quinn: Trup ve vývrtce (přeložil a komentoval Zdeněk Hron)
D. H. Lawrence: Loď smrti (přeložil Martin Pokorný)
Yveta Shanfeldová: New Jersey
Tomáš Hudec: Dráhy, nesené suchým větrem
Patrik Ouředník: Lingua restituta

Pod čarou

 
Jiří Pelán: Pekelný žalář (Giovanniho Battisty Manniho Věčný pekelný žalář)
Petr Boháč: Myšlení středem (Pegasovo poučení. Antologie české poezie 1945–2000)
Martin Bedřich: Klíč ve znacích stvoření (Jana Čepa Umění a milost)
Jan Komárek: Několik drobností k Dopisům Františka Halase
Petr Fantys: Život Lanarkův (Alasdaira Graye Lanark)
Jaroslav Richter: Idyla na Dunaji (Claudia Magrise Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře)
Jiří Pelán: Kapitoly z emblematiky (Lubomíra Konečného Mezi textem a obrazem)
Martin Nodl: Historické glosy VIII. (Jacquese Le Goffa, Jeana-Clauda Schmitta Encyklopedie středověku, Bohumila Jirouška Antonín Rezek)
Jana Fantysová-Matějková: Dvě historičky o středověké ženě (Regine Pernoudové Žena v době katedrál, Leah Otis-Cour Rozkoš a láska)
Petr Šourek: K Dubyho metodě (Georgese Dubyho Věk katedrál)
Michal Arnot: Nový pohled na Číhošť (Františka Drašnera Číhošťský zázrak)
František Chlaň: Poutníkovy cesty (Tomáše Halíka Co je bez chvění, není pevné)
Pavel Mareš: Český biblický překlad zas o něco bohatší (Poezie Starého zákona)
David J. Bartoň: Morálka, nebo moralismus? (Friedricha Nietzscheho Genealogie morálky)
Alan Kott: Sen ne! (Medarda Bosse Včera v noci se mi zdálo)
Ondřej Hojda: Čajové knihy (Lu Jüova Kniha o čaji, Soni, Zdeňka a Michala Thomových Cesta čaje)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!