1 (39) / 1999  Křesťané a Orient


Křesťané a Orient / Martin C. Putna: Křesťané na východě, křesťanský Východ – kapitola z kulturní geografie • Václav Ventura: Východní křesťanství • Veronika Zikmundová: Nestoriánské křesťanství v Číně a Mongolsku • Bohuslav Smil: Až Čína procitne… • Učíme se straničtině (První a poslední hodina kurzu pro samouky) (přel. a komentoval Bohuslav Smil) • Aby všichni jedno byli (Z dopisu biskupa čínské podzemní Církve) (přel. Bohuslav Smil) • Křesťanský boom v Koreji (rozhovor s Jakubem S. Trojanem) • Darja Kawasumiová: Křesťanské misie v Japonsku a čanoju • Jan Jandourek: Jak rostla legenda o uzdravování aneb svatý František Xaverský a jeho zázraky • Dita Horáková: Přicházeli do Japonska • Jaroslav Durych: Doufám, že český národ pochopí • P. Karel Spinola T. J.: Tři listy z Japonska • Nová píseň o 26 japanských mučednících

Věra Linhartová / Věra Linhartová: Překladatel • Věra Linhartová: Přesýpací hodina • Věra Linhartová: Josef Šíma • Medailon Věry Linhartové

Literatura / Michal Laštovička: Nikolaj Alexandrovič Bruni • Petr Borkovec: Když ruský básník Josif Brodskij… • Tomáš Vítek: Řecká magie Petr Šrámek: Kniha Sibyllina • Ondřej Koupil: Dva rozhovory, dvojí žalmy, dvě buchty a Světlem oděná • Jan Hlavinka: Se psem • Jiří Olšovský: Pole • Magdalena Platzová: Stará žena u řeky

Před zrcadlem za zrcadlem / Bohuslav Blažek: Zobecněná teologie osvobození: kosmická dimenze

/ / Pod čarou / Noví svatí Východu (Jan Linka) – Podobenství o Církvi uprostřed modloslužebného světa (Martin Gaži) – Rád bych se toulal jako Bašó (Štěpán Nosek) – Redigování básnických sbírek Bohdana Chlíbce aneb Vyskytnout se může ledaco (Antonín Petruželka) – Od každého prokletého trochu (Zuzana Fialová) – Metamystifikace (Martin Valášek) – Okno do světa Hispánské Ameriky (Jaroslav Richter) – O nesmrtelnosti zvířat (Jan Jandourek) – Nový pohled na Husovo učení o eucharistii (Martin Nodl) – Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností (Odilo I. Štampach) – Jak na tom byl svět v roce 1998 (Jan Jandourek)
.

.

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!