2 (44) / 2000 Duchovní hudba & Vladimír HolanDuchovní
hudba
tady a teď

Velebný otče, dejte mi ty housle neboli Duchovní hudba tady a teď (Jan Maria Dobrodinský, Lukáš Dobrodinský, Václav Dobrodinský, Jan Hanuš, Josef Hercl, Pavel Jurkovič, Marek Kopelent, Bohuslav Korejs, Vladimír Koronthály, Radek Rejšek, Josef Rut, Milan Slavický, František Šmíd, František Xaver Thuri, Jaroslav Tůma)
Přemysl Rut: Pop-musica sacra
Bohuslav Blažek: Hudebno vs. duchovno
Josef Rut: Hledání řádu jako inspirace hudební tvorby
Hra v kostele je pro mne posvátná záležitost (rozhovor s hudebníkem a publicistou Vlastimilem Markem)
V nástroji je vložena duchovní energie (rozhovor s varhanářem a restaurátorem Martinem Poláčkem)
Robert Schneider: Bratr spánku (přeložil Evžen Turnovský)

Vladimír
Holan

„Napadlo mne: anděl v nevěstinci“ (Čtenář Bible Vladimír Holan) (připravila Alena Petruželková)
Listy přítele (Dopisy Vladimíra Holana Stanislavu Zedníčkovi) (připravil Jiří Zizler)
Bohuslav Blažek: Kdy začne být Holan k nečtení?
Vladimír Holan: Naší dcerce Kateřině

Popelec umělců 

Popelec umělců (rozhovor s Tomášem Halíkem a Přemyslem Rutem)
Přemysl Rut: Sedmispáči

Literatura 

Pavel Kolmačka: Dětské příběhy
Antonín Petruželka: Střepy neboli Enšpíglopedie podle Durdíka
Jan Jandourek: „Obyčejný člověk“ (Každodennost totality v díle Josefa Škvoreckého)
Emiliano Ranocchi: Michna
Tak jeho péro aneb Vzpomínky (na) Jana Krause (připravil Jan Kvapil)

Před zrcadlem
za zrcadlem 

Angelika Bartelová: Ekumena v Tübingen (přeložila Jana Šlajchrtová)

Pod čarou
[celá rubrika v pdf]

Šest otázek pro Alana Vitouše (Bohuslav Blažek) – Svět obrazů ukrytých na dně (Zuzana Fialová) – Třikrát o osudu (Petr Babka) – Kniha doličná (Petr Fantys) – Poznámka o příčné epice (Josef Hrdlička) – Kniha o literárním postromantismu (Martin Gaži) – Mytologové mezi námi (Josef Krouhal) – Tolerance a intolerance (Martin Nodl) – Podzim středověku – Jaro medievistiky (Ondřej Koupil) – Edvard Beneš a národní dějiny (Martin Nodl) – Časopis: Communio (1999/1–4) (Pavel Mareš) – DTP glosy IV. (Jakub Krč) – Ohlasy – Errata

Fotografie

.
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!