o

2 (32) / 1997  Stáří


PÍSEŇ NA ÚVOD / Dyž ně bylo • STÁŘÍ / Martin Nodl: Stáří v pozdním středověku • Heide Wunder: Vdovy (přel. Martin Nodl) • Bohuslav Blažek: 60.–90. léta: spor o podobu a smysl stáříMarie Svatošová: Bude ze mě stařena nebo stařenka? • Jan Jandourek: O letadlech, nemocnici, domově důchodců, stáří a smrtiTomáš Didunyk: ObyvateléLITERATURA / Zkouším si myslet jaro zpět (Starokorejský anonym, Bašó, Vogelweide, Eichendorff, Heine, Mickiewicz, Neruda, Sládek, Vrchlický, Geisslová, Gumiljov, Hesse, Kraus, Benn, Šrámek, Mitič, Ungaretti)Jakub Krč: Kam ďábel nemůže, tam babu pošle (Baba svodnice v exemplech Šimona Lomnického z Budče) • Adalbert Stifter: Z korespondence (přel. Václav Petrbok) • Mnohé (radosti) již se proměnily v dým... – z dopisů Ignáta Herrmanna JUDr. F. Tejrovskému (připravil Vratislav Färber) • Xaver Tejřov: Dvě básněIgnác Loníček: Deník 1914–1918 • Antonie Papoušková: Vidím Vás jak čtete • Su Tchung: Babiččina sezóna (přel. Olga Lomová) • Viktor Paskov: Balada o Georgu Henychovi (přel. Vladimír Kříž) • Pavel Hoza: Kámen a vodaLITERATURA II. / Tomáš Vítek: Intelektuál a plebej • Miloslav Topinka: Rozvírání prázdna • Robert Frost: Básně (přel. Hana Žantovská a Bronislava Skalická) • Iosif Brodskij: Zármutek a rozum (přel. Tomáš Míka)Josef Hrdlička: Vydávání Richarda Weinera • Jaromír Zelenka: Objetiny • Vladimír Erker: Kostrbaté písmo • Bohdan Chlíbec: Nepřekonatelné blízkostiPOD ČAROU / Poznámky o šesti knihách: Popper, Lorenz: Budoucnost je otevřená; Krishnamurti: Vnitřní revoluce; Peter L. Berger: Vzdálená sláva; Arnold van Gennep: Přechodové rituály; Christopher Dawson: Bohové revoluce; John Fowles: Věž z ebenu (Jan Jandourek) – Vzdálené hlasy (Jakub Krč) – Couvání do času (Štěpán Nosek) – Svět Paterův a svět náš /ke Kubinově Zemi snivců/ (Václav Petrbok) – Hodil jsem si z toho tkaničku (Tomáš Míka) – Errata
...

.

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!