o

2 (36) / 1998  Překladatelé a překlad


EPISTULA NA ÚVOD / Vážený Páne Bohumil Hrabal!PŘEKLAD A PŘEKLADATEL / László Márton: Rub textu aneb Faust coby překladatel (přel. Lucie Szymanowská) • Jefim Etkind: Řečový styl a umělecký překlad (přel. Miluše Zadražilová) • Martin Hilský: O nepřeložitelnosti aneb rytmus jako prvek významotvorný • Miroslav Jindra: Traduttore – traditore? aneb aby překladatel nebyl zrádce • Ivan Slavík: Dopis o překládání • O teorii a kritice literárního překladu – rozhovor Aleny Morávkové s překladateli Oldřichem Králem a Jiřím Pecharem • Jiří Pelán: Překlad konformní a adaptační (na okraj překladu Písně o Rolandovi)Jiří Stromšík: Poznámky k novějším překladům Fausta • František Fröhlich: České překlady Ibsenových her • Světla Mathauserová: Překlad a jinakost • Ondřej Koupil: Řehole Benediktova (živé – dílo – minulosti) • Martin Hilský: Jazyk a divadelní akce • Anna Schwabiková: 3x Babbitt • Ivana Bozděchová: Překládala jsem Seamuse Heaneyho • Martin Gaži: Od „čuchu k ruštině“ k třináctému apoštolu (ze zákulisí počešťování L. N. Tolstého v letech 1888–1911) • Milan Dvořák: Jak by měl ruský vzdělanec oslovit českého aneb jak překládat odkazy na širší kulturní povědomí v písních Alexandra Galiče • Alexandr Galič: Básně (přel. Milan Dvořák) • Adam Zagajewski: Ohňová země (přel. Dalibor Dobiáš) • Paolo Ruffilli: Temná komora (přel. Vladimír Mikeš) • Hana Rysová, Hana Kofránková: Překladatelé u Bubeníčků • Makaronské písně (připravil Přemysl Rut) • Wystan Hugh Auden: Básně (přel. Bronislava Cvejnová-Skalická) • Wystan Hugh Auden: Čtení (přel. Eva Masnerová) • Wystan Hugh Auden: Psaní (přel. Eva Masnerová) • POD ČAROU / Slavná minulost a současné spory (Pavel Mareš) – Poetika míst (Jaroslav Richter) – Křesťanství, ale prosím řecky (MCP) – Teologie jako román (Jan Jandourek) – Úvod do psychologie náboženství (Jan Jandourek) – Kořínek a Kutnohorští (Martin Valášek) – Básníci zelení a vraní (Ivona Kučerová) – Jistým bodem počínaje není již návratu (Ivona Kučerová)
..

.

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!