3-4 (53-54) / 2002 Italové a Češi, Thomas Bernhard


O misera Boemia... (Italové a Češi)

ukázky z čísla v pdf

Alessandro Catalano: „Rademus barbas Italis“ (Italové a Češi nejen po Bílé hoře)
Valeriano Magni: Dopis kardinálu Ludovisimu (Počátky katolické protireformace a Magniho program) (přeložila Helena Mahlerová, komentoval Alessandro Catalano)
Petr Maťa: Boemia desolata (Z deníku toskánské výpravy do Čech roku 1628)
Alessandro Catalano: Italský deník kardinála Arnošta Vojtěcha z Harrachu a bouřlivý rok 1638 (pasáže z deníku přeložila Helena Mahlerová)
Studentská píseň proti kardinálu Harrachovi (přeložili Alessandro Catalano, Eva Krátká, Petr Maťa, Anna Ohlídalová)
Dva hanopisy na spolupracovníky kardinála Harracha (přeložil Richard Mašek, komentoval Alessandro Catalano)
Florio Cremona: Obléhání Prahy roku 1648 (přeložila Helena Mahlerová, komentoval Alessandro Catalano)
Arnošt Vojtěch z Harrachu: „Kromě ústřic měli jsme též čerstvého jesetera“ (Konec sporu o univerzitu) (přeložila Helena Mahlerová, komentoval Alessandro Catalano)
Petr Maťa: Čechy a Morava roku 1666 v cestovním deníku toskánského šlechtice Franceska Riccardiho
Galeazzo Gualdo Priorato: Historie Albrechta z Valdštejna, vévody frýdlantského (přeložila Helena Mahlerová, komentoval Alessandro Catalano)
Petr Maťa: Principessa boema (Vyslanec Marco Martelli o Anně Marii Františce Toskánské a jejím českém zázemí)
Pietro Domenico Bartoloni z Empoli – italský učenec 18. století o českých králích a mělnickém vínu (přeložili Helena Mahlerová a Vladimír Mikeš, komentoval Alessandro Catalano)
Heřman Jakub Černín: Deník z cesty po Itálii (přeložila Eva Krátká, komentoval Alessandro Catalano)
Benito Mussolini: Jan Hus, hlasatel pravdy (přeložil a komentoval Pavel Helan)
Alessandro Catalano: K nevydané antologii Italská renesance Václava Černého
Václav Černý: Slovo úvodem (K antologii Italská renesance)
Antologie Italská renesance z pozůstalosti Václava Černého: Dante Alighieri, Angelo Poliziano, Luigi Alamanni, Francesco Petrarca (přeložili Václav Černý, Emanuel Frynta, Jan Zábrana)

Thomas Bernhard

 
Thomas Bernhard Wendelin Schmidt-Dengler: Jedenáct tezí k dílu Thomase Bernharda (přeložil Tomáš Dimter)
Thomas Bernhard: Je to komedie? Je to tragédie? (přeložil Tomáš Dimter)
Má zkrátka krásné srdce (Rozhovor s Janem Antonínem Pitínským)
Bernhard říkal, že nenávidí herce (Rozhovor s Jiřím Ornestem)
Bratrův stav mohla vylepšit pouze transplantace srdce (Rozhovor s Peterem Fabjanem)
Tomáš Dimter: Bernhard o Bachmannové, Bachmannová o Bernhardovi
Ingeborg Bachmannová: Skleněné ticho při zacházení s roztříštěným světem (Fragment z roku 1969) (přeložil Tomáš Dimter)

Literatura

 
Vojtěch Hladký: Vítkův Empedoklés
Petr Fantys: Abramsův příběh (nejen) o romantismu
Jiří Zizler: Básník nepřetržitého světa
Jiří Hraše: Škandál Radiojournalu a F. X. Šalda
František Vrhel: K motivu Golema v díle Jorge Luise Borgese
Jorge Luis Borges: Golem (přeložili Jan Jícha a Alena Rettová)
Thomas Stearns Eliot: Popeleční středa (přeložil Martin Pokorný)
Petr Halmay: Koncová světla
Petr Borkovec: Falconi tinnunculo
Kateřina Rudčenková: Les
Václav Burian: Z poznámek o naději
Jan Machonin: Majolika lysergová

Pod čarou

 

Martin Gaži: Dvakrát o literatuře z Čech (Jürgena Serkeho Böhmische Dörfer a Antonína Měšťana Česká literatura mezi Němci a Slovany)
Martin Bedřich: Tuť mu bába biblí vyloží (Eduarda Petrů Zrcadlo skutečnosti)
Miloš Doležal: Za přízraky mrtvých (Giorgia Bassaniho Pamětní deska v Mazziniho ulici)
Jan Jandourek: Dvakrát Komárek (Martina Komárka Smrťáci a Rytíři kříže)
Jan Linka: Pod maskou autenticity (Michała Głowińského Černé sezony)
Jana Fantysová-Matějková: Středověké mnišství v západní Evropě (Hugha Lawrence Dějiny středověkého mnišství)
Martin Nodl: Glosy historické VII. (Antonína Klimka Velké dějiny zemí Koruny české XIV., Jan Hus na přelomu tisíciletí, Františka Kavky Ohlédnutí za padesáti lety ve službě českému dějepisectví)
Jan Dobeš: Stále naléhavé svědectví (Victora Klemperera Deníky 1933–1941)
Stanislava Moyšová, Josef Fulka: Vzrušující čtení (Leopolda von Sacher-Masocha Venuša v kožuchu, Gillese Deleuze Masoch a masochizmus)
Péter Nádas: Kertészovo dílo a jeho téma (přeložila a komentovala Marta Morvayová)
Štěpán Nosek: Linoryty z vojny (Jiřího Samka výtvarný doprovod čísla)

 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!