o

3–4 (33–34) / 1997  Stáří


PÍSEŇ NA ÚVOD / Maurky z Jaénu • SVĚTY (připravil Bohuslav Blažek) / Bohuslav Blažek: Tento blok... • Zdeněk Vašíček: Posedlost úplností • Jarmila Vacková: Fenomén Bosch na konci tisíciletí • Zdeněk Neubauer: Vážená paní profesorko… • Odilo I. Štampach: Matka Země, přátelský Vesmír a Nový věk • Martin Hybler: Lokální válka • Jiří Kraus: Jazyk – nástroj i bariéra mezinárodního dorozumění • Růžena Grebeníčková: Jak se rodil koncept světové literatury (rozhovor s Bohuslavem Blažkem) • Jan Keller: Římský klub a globální problémy • Bohuslav Blažek: Svět po Mezích růstu – modely světa od mýtu k vědě • Karl E. Neupert: Geo-kosmos. Budoucí obraz světa (přeložil Václav Petrbok) • Olaf Stapledon: Poslední a první lidé (přeložila Zuzana Semínová) • Ján Maliarik. Celo-zemský universalný štát • ISLÁM / Luboš Kropáček: Islám očima křesťanské teologie • Ježíš a Muhammad z pohledu muslimů a křesťanů • Josef van Ess: Islámský pohled (přeložil Jan Spousta) • Hans Küng: Křesťanský pohled (přeložil Jan Spousta) • Annemarie Schimmelová: Obraz ženy v islámské mystice (přeložil Pavel Zach) • Idrís Šáh: Tajemství dervišů (přeložil a komentuje Pavel Zach) • Bratr M. Eliáš O.C.S.O.: Život a smrt křesťanů na Blízkém východěMartin C. Putna: Misionáři pouště, to jest Raymundus Lullus, Ernest Psichari, Charles de Foucauld, Antoine de Saint-Exupéry, Sestra Marie od Ukřižovaného a ti druzí čili románské výpravy do Afriky a jejich český ohlas • Petr Zavadil: Od Kasídy k Lorcovi – muslimské Španělsko literární • Erik Lukavský: Moderní frankofonní poezie severní Afriky • Nechte mě věřit v ctnosti slov – muslimští básníci severní Afriky (přeložil a medailony opatřil Erik Lukavský) • LITERATURA / Pováleční prozaici Černé Hory (vybrala a přeložila Lenka Blechová) • Lenka Blechová: Pět desetiletí – pět novelistů • Miodrag Bulatovič: Východisko z kruhu • Borislav Pekič: Člověk, který pojídal smrt roku 1973 • Branimir Ščepanovič: Ten jiný čas • Miodrag Vukovič: Motýlku malý! • Gojko Čelebič: Letteratura Montenegro • Flann O’Brien: Řeči pro pláč (přeložil Jan Čáp) • Jan Čáp: Flann O’Brienovy Řeči pro pláč • Kořeny a vývraty: Michael Smith a Seamus Deane (přeložil Štěpán Nosek) • Richard Kearney: Samův pád (přeložil Marek Toman) • On s lodním žokem, ona s batohem – ruské šprýmy, hrůzy, absurdity, parodie (vybral a přeložil Petr Borkovec) • Miluše Zadražilová: Brodského Mramor • Sergej Magid: Můj tatík (přeložila Julie Honyšová) • Bohuslav Blažek: Klamné závěry • Zuzana Fialová: Život mimo dobro a zlo • Přemysl Rut: Etiopská legenda • Tereza Machoninová: Krátká hra o Petrušce • Josef Janiš: Týž čas • Marek Toman: Jedna kabina pro dva osudy • Petr Borkovec: Pokoj, pokoj s chodbou, gauč, přístěnek • POD ČAROU / Nové letní přemítání o starém tématu, totiž o (ne)smyslu církevního disentu, nové a jiné, nad knihami a postavami Eugena Drewermanna a Jacquesa Gaillota, nové a podvojné (Martin C. Putna) – Frommova Anatomie lidské destruktivity (Jan Jandourek) – Dvě z Vyšehradu (Jan Jandourek) – Sebereflexe renesančních umělců (Martin Nodl) – Jan T. V. Berghauer: 1684–1760 (Radek Lunga) – Učebnice literatury z Českého spisovatele (Martin Valášek) – Kdyby byl Durych junior býval mlčel… (Martin C. Putna) – Báseň je osamělá… a je na cestě (Václav Petrbok) – V kraji za zrcadlem Ivana Matouška (Zuzana Fialová) – Starý prorok vs. mladý autor (Pavel Mareš) – Nová kniha Czeslawa Milosze… (Petr Borkovec) – Německočeský landsmann a patriot (Václav Petrbok) – Listování v Listech filologických (Martin Valášek) – Novodobé zříceniny (Jan Linka) – Jak umírají památky (Radek Lunga) – Úvaha o něčem trochu jiném (Jan Jandourek) – Orfeus mezi golfisty a lipicány (Petr Borkovec) – Výtvarník Juraj Horváth – Errata
...

.

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!