Archiv článků z let 1990–1995


Upozornění

Texty byly převedeny automaticky pomocí OCR softwaru a přehlédnuty. Nebyly však znovu korigovány a redigovány. Jedinou autorizovanou verzi tak zájemci naleznou v tištěné, tj. časopisecké podobě těchto příspěvků. (S podporou OSF připravili Martin Bedřich, Jakub Krč, Martin Valášek.)

1990

1/1990
Jan Patočka / Duchovní člověk a intelektuál

1/1990
Josef Hradec / Komunikace: Pět let samizdatového časopisu

1/1990
Martin C. Putna / O jednom současném ateismu (Zamyšlení nad textem J. Nohavici)

3/1990
Romano Guardini / Esej o svatém Františku z Assisi

3/1990
Josef Zvěřina / Kdo je Kristus?

4/1990
Ladislav Hejdánek / Ježíš jako výzva

4/1990
Miloš Rejchrt / Blízký Bůh

1991

2/1991
Bedřich Fučík / Malý průvodce k velkému přátelství (Deml a Nezval)

3/1991
Jan Kameník (Soubor textů a vzpomínek)

1992

1/1992
Josef Florian: O knihách, o lidech, o umění

1/1992
Martin C. Putna / Wolker – básník náboženský?

5/1992
Jan Payne / Lotr po pravici, či po levici?

6/1992
Leon Bloy – Josef Florian / Korespondence

6/1992
Jan Med / Z deníku seminaristy

1993

1/1993
Petr Fidelius / K Jirousově koncepci undergroundu

1/1993
Petr Fiala / Felix Maria Davídek a jeho spolupracovníci (Poznámky k historii skryté církve na Moravě)

1/1993
Martin C. Putna / Mnoho zemí v podzemí (Několik úvah o undergroundu a křesťanství)

2/1993
Martin C. Putna, Petr Borkovec / Skrz

3/1993
Martin C. Putna, Robert Krumphanzl / V pravolevém roztržení

3/1993
Rachot a dunění (Ohlasy čtenářů a tisku – z dopisů došlých redakci)

4–5/1993
Zdeněk Neubauer / Holo, eko, trans – předpony nového věku

4–5/1993
Václav Cílek / Krajinou živého prostoru

4–5/1993
Martin C. Putna / Čí je Mácha?

1994

1/1994
Hans Jonas / Pojem Boha po Osvětimi (Židovský hlas)

1/1994
Bohuslav Blažek / Apokalypsa podle futurologů

1/1994
Odilo Štampach / Apokalypsa podle současných sekt

1/1994
Jan Keller / Apokalypsa podle ekologů

1/1994
Marie Svobodová / Co je to za zvláštní čas, ve kterém žijeme? aneb Mariina poselství

2/1994
Mojmír Horyna / Sakrální a architektura

2/1994
Anketa: Patří umění do kostela?

2/1994
Petr Macek / O kýči, kontinuitě a kostelnících

2/1994
Tomáš Kulka / O posvátnosti, autenticitě, umění a kýči (rozhovor Martiny Pachmanové)

2/1994
Přemysl Rut / Žijeme v kýči? (rozhovor Martina C. Putny)

3/1994
Odilo Štampach / Mystika – mezi kánonem a apokryfem?

3/1994
Veronika Marie Erlebachová / Svatý Jan Žižka mi praví

3/1994
Kamila Bendová / Význam Charty 77

1995

1/1995
Jan Spousta / Apokryfy: přehledně o nepřehledném

2/1995
Rozhovor s Alexandrem Stichem o Slovanech a slávě jich, o Slovinsku a Slovensku a slavistice především

4/1995
Rozhovor s Jiřím Brabcem nejen o nacionalismu, fašismu, antisemitismu a literatuře

4/1995
Jan Jandourek / Několik nahodilých poznámek o účasti české církve v nudném dobrodružství demokracie

 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!