2 (52) / 2002 Jiný jazyk, Ivan Matoušek, Ivan Blatný


Jiný jazyk

 

Daniel Samek: Hlídání dokonalého zajíká

Markéta Paulová: Tabu v baltofinských jazycích (Tabuizované výrazy při lovu a chovu domácích zvířat)
Jiří Starý: Umění opisu
Daniel Samek: Jazyk stále jiný – staré Irsko
Adolf Hoffmeister: Osobnost James Joyce
Truchlení nad Finniganem (přeložila Hana Zahradníková)
[pdf] Petr Škrabánek: Slovanská slova v Plačkách nad Finneganem (přeložil Ondřej Pilný)
[pdf] Patrik Ouředník: Jak se Pantagruel seznámil s Panurgem, jehož pak miloval po celý život (O třech imaginárních jazycích Françoise Rabelaise)
Prachy sobě vyrazíme (Tři písně v gaunerské hantýrce)
Ten světskej život je dales (Pohádka a dvě písně ve světské hantýrce)
Kořalka (Příspěvek lexikografický)

Ivan Blatný

 

Mlok byl vždy tiché a velice uzavřené povahy, se silným sklonem k bohémskému způsobu života (Dokumenty 1. správy MV z roku 1958) (připravil Antonín Petruželka)
Antonín Petruželka: Básník Mlok a poetika dokumentu
The police will take me back to my job (Básně Josefa Kainara, Vítězslava Nezvala a Ivana Blatného)

Ivan Matoušek

 

Přímo dýkou uchem do srdce (Nad romány Ivana Matouška) (připravila Zuzana Fialová)
Ivan Matoušek: Podzim na Malé Straně

Literatura

 
Martin C. Putna: Všechno, co se bojíte vědět o české katolické literatuře (K proměnám vztahů literatury, religiozity a společnosti v české kultuře 20. století)
Bohuslav Blažek: Mohou být dnes knihy významným vědeckým počinem?
Ivo Říha: S městem za zády (K pojetí prostorovosti v Noční práci Jáchyma Topola)
Jiří Zizler: Slova o sedmi nohách (K prvním dvěma svazkům Spisů Zdeňka Rotrekla)
Martin Gaži: Postihnout Boha skrze tento svět (Zdeněk Kalista barokní)
Josef Hrdlička: Chůze v šedé
Kateřina Rudčenková: V děravém člunku nežensky oděna
Alan Kott: Noc deštěm zcáraná
Sylva Fischerová: Theodicea

Pod čarou

[ celá rubrika v pdf ]

Alessandro Catalano: Viewegh a Urban (přeložila Helena Mahlerová Giordana) (Michala Viewegha Báječná léta s Klausem a Miloše Urbana Paměti poslance parlamentu)
Jan Hon: Pootevřený svět německé literatury z Čech a Moravy (Pavla Kosatíka Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy)
Kateřina Kolářová-Mazancová: Čulíkův Greene podruhé (Jana Čulíka Graham Greene)
Martin Bedřich: … daleko od všech jevišť (Michela De Ghelderode Pašijové hry)
Jan Linka: Naslouchání rozpravám (Cento) (Petra Vopěnky Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci)
Jana Fantysová-Matějková: Středověké ženy z Arga (Edith Ennenové Ženy ve středověku)
Jan Dobeš: Kniha o tom, co se nestalo (Muriel Blaive Promarněná příležitost)
Martin Nodl: Historické glosy VI. (J. Hanzala Josef Pekař; Z. Dragouna, J. Škabrady a M. Trymla Románské domy v Praze; V. Bůžka, J. Hrdličky, P. Krále a Z. Vybírala Věk urozených; A. Míškové Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945)
David J. Bartoň: Kdo neví, o čem mluví, měl by raději mlčet (Encyklopedie mystiky I, II)
Alan Kott: Přelet nad psychiatrií (Jana Křesadla Průvodce inteligentního laika džunglí současné psychologie a psychiatrie)
Jakub Krč: DTP glosy VI. (Stradomíra Hromnišského Písně pro prasnici)

Ohlasy

 

Radim Kopáč: K „věru jiným představám“ Štěpána Noska (ad Štěpán Nosek, Souvislosti 1/2002)
Jaroslav Kovanda: Vážený pane Nosku… (ad Štěpán Nosek, Souvislosti 1/2002)
Jiří Hraše: Co vše patří do literatury aneb Debutantka Květa Legátová (ad Petr A. Bílek, Souvislosti 1/2002)

 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!