3–4 (45–46) / 2000 Duchovní proudy první republikyDuchovní
proudy
první
republiky

Žalm na úvod (Jakub Deml)
Jaroslav Durych: „Nehledám národ, hledám člověka“
Zuzana Fialová: Řád jako projev nejvyšší svobody
Václav Durych: K čemu ještě Jaroslav Durych
Martin C. Putna: Kulturní aktivity olomouckých dominikánů a jejich místo v dějinách české katolické literatury
Vladimír Vokolek: Ke křiku koruny české
Bohuslav Blažek: Čítanková republika
Bohuslav Blažek: Život s Macharem
.

Literatura

Josef Hrdlička: Richard Weiner
Richard Weiner: Výprava do Šárky
Richard Weiner: Procházka po Petříně
Katalin Szökeová: Sebereflexe ruské kultury (Kultura a subkultura v literatuře počátku XX. století)
Nejsem vhodný materiál na normalizaci (rozhovor s Miluší Zadražilovou)
Miluše Zadražilová: Růže a hyacinty Jurije Odarčenka
Jurij Odarčenko: Básně (přeložil Petr Borkovec)
Když se na mne dívá obraz (rozhovor se Zdeňkem Mathauserem)
Michal Ajvaz: Andělé z Duina
Martin Bažil: Maro Christianus (Vergilius očima pozdněřímských křesťanů)
Evžen Turnovský: Vídeň má blízké okolí
Miloš Tomasco: Sám tebou
Luboš Vinš: Texty
.

Havlíček
a Církev 

Miloslav kardinál Vlk: Karel Havlíček Borovský
Alexandr Stich: Havlíček a historická tradice

K. H. Borovský

Před zrcadlem
za zrcadlem 

Josef Svatopluk Machar: „Lidstvo klopýtlo o dřevo kříže“ (Machar a křesťanství)

Pod čarou
[celá rubrika v pdf]

Jezuité esejem (Martin Gaži) – Ad loca sancta (Ondřej Koupil) – Bouše s tužkou v ruce (Pavel Mareš) – Dvě dílka patrona brtníků (Jan Linka) – Mezní situace lidské i nelidské (Jan Jandourek) – Všední ctnosti a nectnosti v mezních situacích (Jan Dobeš) – Glosy historické I. (Martin Nodl) – Dobrá a pěkná učebnice (Jaroslav Richter) – Šamanem snadno a rychle (Petr Babka) – Silná kniha (Ondřej Koupil) – Durych a pilník (Jan Linka) – Weiner z pasti (Gaži) – Dobrá a pěkná učebnice (Jaroslav Richter) – Harold Bloom se chce stát kanonickým kritikem (Petr Fantys) – Pohled do třinácté komnaty Bettelheimovým sklíčkem (Petra Svobodová) – Apollinairův pornografický (?) román (Petr Babka) – Neznámý velký autor (Petr Babka) – Cesta k matkám (K III. a V. svazku souborného díla Hermanna Hesseho) (Petr Babka) – DTP glosy V. (Jakub Krč) – Dva ohlasy k  tématu Duchovní hudba (Michal Rataj, Jaroslav Tůma)

Fotografie

J. D. - Maturant (1906) J. D. jako otorinolaryngolog ve vršovické ordinaci (1953) J. D. s nučkou Klárou (1961, jedna z posledních fotografií)
.
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!