3-4 (49-50) / 2001 Irsko, Pohádka, Jiří Němec (vyjde v lednu 2002)Irsko

Daniel Samek: Tradiční gaelské básnictví
Staroirská čtyřverší (přeložili Daniel Samek a Jaroslav Tulka)
J. M. Synge: Studna světců (přeložil Ondřej Pilný)
Daniela Furthnerová: Melancholie kamene (Reynek a Ó Direáin)
Timothy O’Grady: Uměl jsem číst z oblohy (přeložila Ivana Bozděchová)
Seán Ó Tuama: Kropenatý pták (přeložila Daniela Furthnerová)
Pět irských básní o otcích, synech a smrti (vybral a přeložil Štěpán Nosek)
Conor O’Callaghan: Čas usadit se (přeložil Tomáš Fürstenzeller)
David Wheatley: Nechej to město nerušeně dřímat (přeložil Tomáš Fürstenzeller)
.

Pohádka

Patero otázek a čtvero odpovědí – Anketa o dětském a dospělém čtení pohádek (Přemysl Rut, Jan Šikl, Martin C. Putna, Ivan O. Štampach)
Petra Svobodová: Z černého lesa na křišťálovou horu (Symbolika iniciace v pohádkovém příběhu)
[pdf] Petr Šourek: Pohádka jako stroj na lenost (Na příkladu řeckého a tureckého folkloru)
Petra Svobodová: Troška štěstí na neděli odpoledne
Přemysl Rut: Tři pohádky (Popelčina pumpa, Objevy Robinsona Pražáka, Báchorka o Karlu IV.)
.

Jiří Němec
fotogalerie 

[pdf] Jiří Němec: Fenomenologická metoda
Jiří Němec – fenomenolog a fenomén (Jiří Fiala, Markéta Fialková, Tomáš Halík, Ivan M. Havel, Ivan Chvatík, Věra Jirousová, Pavel Kouba, Jiří Kovařík, Jan Payne, Miroslav Petříček, Daniel Rejchrt, Jan Sokol, Františka Sokolová, Jan Vodňanský) (připravil Antonín Petruželka)
S Tomášem Halíkem nad jeho dopisem Rodině a přátelům Jiřího Němce (připravil Bohuslav Blažek)
.

Literatura

Tomáš Hartman: Emmerichová a Brentano
Oliver Taplin: Kruhové hry v hranatých divadlech (přeložil Matyáš Havrda)
Martin C. Putna: Manýrističnost a baroknost v postmoderní senzibilitě. Nad knihou G. R. Hockeho Svět jako labyrint – Manýrismus v literatuře, výstavou Sláva barokní Čechie a „barokní Evropou“ Dominiqua Fernandeze
Pavel Štichauer: Hockeho fenomenologie problematičnosti moderního člověka
Martin Pokorný: „It’s not that elementary, dear Watson.“
Petr Onufer: Střet zájmů (K českému vydání blakeovské monografie Petera Ackroyda)
[pdf] Patrik Ouředník: Rafel mai amech izabi almi (Několik poznámek k Hledání dokonalého jazyka Umberta Eca)
Martin Gaži: Dějiny sub specie mortis
[pdf] Alexandr Stich: Dopisování strukturních lingvistů
Louise Glücková: Je strašlivé zůstat naživu (přeložila Veronika Revická)
Justin Quinn: Zahrada svět (Poezie Louise Glückové) (přeložil Štěpán Nosek)
Karol Maliszewski: Podezřelý vítr (přeložil Jiří Červenka)
Petr Fabian: Lomová pole
.

Pod čarou

Celá rubrika v pdf: Chaos na okraji slovníku (Petr A. Bílek) – Rozum, vášeň, šílenství a labyrinty (Petr Fantys) – Diagnostika myšlení (Jaroslav Richter) – Glosy historické IV. (Popírání holocaustu; Velké dějiny zemí Koruny české XIII.; Němci v Praze 1861–1914) (Martin Nodl) – Slovo oslyšených stěžovatelů (Milan Uhde) – Recept proti intelektuální závislosti (Jan Dobeš) – Bartoškovi vězňové (Michal Arnot) – Za mariologickým dluhem dědů a pradědů (Martin Gaži) – Apokryfy: výzva k prohloubenému čtení bible (Pavel Mareš) – Špidlíkova Spiritualita křesťanského Východu v češtině (Vojtěch Hladký) – Canforovy ‚Dějiny‘ řecké „literatury“ (Petr Šourek) – Protiklady v nás (Kamila Jirsáková) – Progrese v české hudební historiografii? (Michal Rataj) – Radikalismus Huberta Krejčího (Přemysl Rut) – Marné tázání, marné čekání (Petra Svobodová)

 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!