2 (48) / 2001 Oko, Péter EsterházyOKO

Zdeněk Kratochvíl: Jako zřítelnice oka
Radek Chlup: Oko jako aktivní orgán v raně řeckém myšlení
Matyáš Havrda: K metafoře oka
Martina Švarcová: Co oči nevidí… (Oko v jazyce, kultuře a komunikaci)
Pavlína Brzáková: Oko a přirozené nazírání světa u tradičních národů
Daniel Samek: Oční motivy v irské mytologii
Olga Lomová: Přimalovat oči drakovi
Zdenka Švarcová: Tvář – oči – zjev
Vitus B. Dröscher: Oko složené z tisíce očí (Fasetové oko)
Kamila Chlupáčová: K motivu oka v díle Vladimira Nabokova
Jiří Cieslar: Oko – pohled odjinud
Giovanni Battista Manni: Trápení zraku neb vidění (přeložil Matěj Václav Šteyer)
Bez očí

PÉTER ESTERHÁZY

Evžen Gál: „Není vše postmoderní, co se třpytí“
[pdf]
Péter Esterházy: Harmonia caelestis (přeložila Dana Gálová)
Endre Bojtár: Slavnostní slova o Péteru Esterházym (přeložila Marta Morvayová)
„Nemyslím na to, že čtenář chcípne, než to přečte“ (s Péterem Esterházym o jeho novém románu a o Maďarsku posledních let) (připravil Petr Morvay)

Literatura 

Ágnes Nemesová-Nagyová: Vidiny a vylidniny (přeložila Lucie Szymanovská)
Elizabeth Bishopová: Básně (přeložila Mariana Housková)
Justin Quinn: Umění ztrácet (Poezie Elizabeth Bishopové) (přeložila Tereza Límanová)
Maita Arnautová: Básně
Lukáš Marvan: Jako bych za něco stál

Pod čarou

Demokracie a církev: od nepřátelství ke spolupráci (Jan Dobeš) Glosy historické III. (Martin Nodl) – Dvě nové knihy o ruské revoluci (Petr Babka) – Hra(vost?) všehozákladem (Martin Gaži) – Hlasitá výzva českému feminismu (Kamila Jirsáková) – Čtenář, literatura, dějiny (Jaroslav Richter) – Jak číst melancholické úvahy vytěsněného postmodernisty? (Petr Šourek) – MCP jako postmoderní fenomén (Vojtěch Hladký) – Slovník balkánských spisovatelů aneb Jak psát slovníky (Se zvláštním zřetelem ke slovinské literatuře) (Jonatan Vinkler) – Příručka prvního dotyku (Martina Šulcková) – Život v černém románu (Jan Jandourek) – Sic transit gloria (Jan Linka)
.
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!