o

3–4 (37–38) / 1998  Polsko a Maďarsko


EPISTULY NA ÚVOD / Vítězslav Hálek: Můj předrahý Doroušku! • Jan Neruda: Barátom! • Stáhněte si nebo přečtěte tento blok ve formátu PDF! POLSKO / Jan Linka: Poláci a Češi – Descripta gentiumMartin Nodl: Polské království v pozdním středověku • Martin Gaži: „Dotěraví Jidáši“ (Odrobinky z dějin českého antisemitismu)Janusz Tazbir: Bez Shakespeara a Moliera (přel. Martin Nodl) • Cezary Michalski: Instituce (přel. Lucie Szymanovská) • Tereza Bogucka: V prabázních svých pohřbeni (přel. Jan Kuča)O polské editologii včera a dnes (rozhovor s editorkou Marií Rydlovou) • Jiří Červenka: Pocta Stanisławu VincenzoviCzesław Miłosz: Povídka o obráceném (přel. Jan Linka) • Stanisłav Barańczak: Ranní deník (přel. Dalibor Dobiáš) • Adam Zagajewski: V cizí kráse (přel. Dalibor Dobiáš)Hanna Krallová: Strom (přel. Pavla Foglová) • Lenka Jungmannová: Tanec na cizí veselce Hanny Krallové • Hanna Krallová: Ptaní se Hanny Krallové po světě (přel. Josef Mlejnek)Zbigniew Machej: V temném podchodu (přel. Jiří Červenka) • Olga Tokarczuková: Pravěk a jiné časy (přel. Jan Linka) • Andrzej Stasiuk: Zdi Hebronu (přel. Jan Linka) • Krzystof Varga: Bildungsroman (přel. Jan Linka) • Stáhněte si nebo přečtěte tento blok ve formátu PDF! MAĎARSKO / Evžen Gál: Maďaři v ČeskuMarta Dršatová: Dva fejetony z UherJan Jandourek: Religiozita v zemích bývalého mocnářství • János Pilinszky: Básně (přel. Jana Štroblová, Josef Hiršal, Evžen Gál) • János Pilinszky: Z publicistiky (přel. Milan Navrátil) • János Pilinszky: Z deníku lyrika (přel. Milan Navrátil)Peter Esterházy: Proublems of dz rájtr tudej (přel. Dana Gálová) • Imre Kertész: Člověk bez osudu (přel. Kateřina Pošová)László Márton: Kam prchá vypravěč? (přel. Lucie Szymanowská) • László Márton: Paswietí (přel. Lucie Szymanowská) • Anna Gácsová: Staré železo (přel. Lucie Szymanowská) • Malá antologie současné maďarské poezie: Krisztina Tóthová, István Vörös, Árpád Kun, Szilárd Borbély, István Kemény, János Térey, Ferenc Szijj, Andreás Ferenc Kovács (přel. Lucie Szymanowská, Petr Borkovec, Bohdan Chlíbec) • Stáhněte si nebo přečtěte tento blok ve formátu PDF! POD ČAROU / Kurpiovská legenda o vzniku člověka (přel. Jan Linka) – Segedín, to já sním (Marta Dršatová) – Pivizace polska: cesta do střední Evropy (Irena Krasnická) – Přežil jsem, tedy jsem (Jiří Votava) – K polské reflexi současné literatury (Dalibor Dobiáš) – Řehole svatého Benedikta (Pavel Mareš) – Země dobrá, to jest Země česká (Radek Lunga) – Zrcadlo středověku (Jakub Krč) – Renesance jako změna kódu? (Martin Nodl) – Durkheimova sociologie (Jan Jandourek) – Na okraj Fendrycha (Martin Valášek) – Škvoreckého nevysvětlitelný příběh (Jan Jandourek) – Sudetský Nepomuk (Jan Kvapil) – Velký příběh o vznešenosti maličkého (Vít Urban) – Smutná kniha o české zemi (Jan Jandourek) – Nekamenujme proroky aneb Pokus o pochopení za každou cenu (Zuzana Fialová) – Pár slov o Sekalovi (Jan Linka) – Dtp glosa: Zmetek jako pocta Univerzitě Karlově (Jakub Krč) – OhlasyMartin C. Putna: Malé dějiny Souvislostí


..

.

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!